Файлын сан
БҮЛЭГРҮҮ БУЦАХ
Бүлэг
Сургалтын материал:
Файлын нэр
Хэн
Огноо
Нэмэлт тайлбар
1 Анхаарамж тогтоох, өөрчлөх, олгох, дамжуулах тухай.pptx В.Сарнай 2021-12-28 ШЛСИ- Телеграфын чиглэлээр, А-110 болон 123 тоот тушаалаар
2 TETRA_for_UBRW.pptx Д.Болорханд 2021-12-27 Галт тэрэгний радио холбооны сүлжээ TETRA Систем
3 T8000 Plus.pptx Д.Болорханд 2021-12-27 T8000 Plus
4 Д.Болорханд 2021-12-27 T8000 Plus
5 Radio horiglolyn system.ppt Д.Болорханд 2021-12-27 Радио хориглолын систем
6 SOL-3.ppt Д.Болорханд 2021-12-27 SOL-3 гол тоологч микропроцессорон систем
7 TCC 20180215.ppt Д.Болорханд 2021-12-27 Радио хориглолын төвийн бүтэц, зориулалт (TCC)
8 Д.Болорханд 2021-12-27 Тайлбар байхгvй
9 РХС танилцуулга 20210628.pptx Д.Болорханд 2021-12-27 Радио суваг ашиглан галт тэрэгний хөдөлгөөнийг зааглан зохицуулах систем
10 Tech.Card_Сумын шуп шалгах.PDF Super User 2021-12-02 Сумын щупийг шалгах ШЛЦ Г.Цогцэцэг
11 Tech.Card_АИР хөдөлгүүр.PDF Super User 2021-12-02 Цахилгаан хөдөлгүүр АИР ШЛЦ Г.Цогцэцэг
12 Tech.Card_Хоёр утаст гал хамгаалагч.PDF Super User 2021-12-02 Хоёр утаст гал хамгаалагч ШЛЦ Г.Цогцэцэг
13 Tech.Card_ШУ01 шунтийг шалгах.pdf Super User 2021-12-02 Ш-01М маягийн шунтийг шалгах ШЛЦ Г.Цогцэцэг
14 Tech_Card_ЗТХ_ний_үлдэгдэл_хүчдэл_хэмжих.pdf Super User 2021-12-02 ЗТХ - ий үлдэгдэл хүчдэл хэмжих ШЛЦ Г.Цогцэцэг
15 Tech_Card_Цагны_төрлийн_граммометр_тохируулах.pdf Super User 2021-12-02 Цагны төрлийн граммометр Г10-60, Г50-300 ШЛЦ Г.Цогцэцэг
16 Tech_Card_ШУ01_006_маягийн_гүйдлийн_шунт.pdf Super User 2021-12-02 ШУ-01-006 (ШУ-01-006Р) ШУ-01-006ИР маягийн гүйдлийн шунт ШЛЦ Г.Цогцэцэг
17 TETRA_MD1000 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем MD-1000 радио модем ШЛР Х.Батболд
18 TETRA_MDD-300 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем MDD-300 суурин радио станц ШЛР Х.Батболд
19 TETRA_MDT-400 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем MDT-400 зөөврийн радио станц ШЛР Х.Батболд
20 TETRA_T5000 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем T-5000 зөөврийн радио станц ШЛР Х.Батболд
21 TETRA_T8000 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем T-8000 гар радио станц ШЛР Х.Батболд
22 tech.card_rele_2A_220.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2А-220 (2A-220M) ШЛЦ Г.Цогцэцэг
23 Tech.Card_Rele 2A-220_And.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2А-220
24 Tech.Card_Rele 2C, 5C.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2С, 5С ШЛЦ Г.Цогцэцэг
25 Tech.Card_Rele 2O.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2О, 2ОБ, 2ОВ, 2ОВБ, 2ОЛ, 2ОЛБ ШЛЦ Г.Цогцэцэг
26 Tech.Card_Rele A2, C2, C5.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2А, 2С, С5 ШЛЦ Г.Цогцэцэг
27 Tech.Card_Rele D.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле Д ШЛЦ Г.Цогцэцэг
28 Tech.Card_Rele N.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле Н ШЛЦ Г.Цогцэцэг
29 Tech.Card_Rele O.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле О2, ОЛ2 ШЛЦ Г.Цогцэцэг
30 Tech.Card_Rele PLZ, PLZM.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле ПЛЗ(У), (ПЛЗМУ) ШЛЦ Г.Цогцэцэг
31 Tech.Card_Rele PLZS.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле ПЛЗС ШЛЦ Г.Цогцэцэг
32 Tech.Card_Rele REL.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле РЭЛ ШЛЦ Г.Цогцэцэг
33 DAHUA_камерын_системийн_программын_тохиргоо.pdf Super User 2021-11-03 ШЛИК - ийн боловсруулсан Dahua хяналтын камерын тохируулга хийх заавар
34 AV3680A_кабель,_антенны_анализаторын_заавар.pdf Super User 2021-11-01 ШЛР - ийн боловсруулсан
35 ZXJ_станцын_залгагчийн_ажиллах_заавар.pdf Super User 2021-11-01 ШЛСИ - ийн боловсруулсан ZXJ станцын заавар
36 Мелентьевийн цоож.pdf Super User 2021-11-01 ШЛЦ - ийн боловсруулсан
37 Зүтгүүрийн_Кварц_М2_камерын_системийн_гарын_авлага.pdf Super User 2021-11-01 ШЛИК - ийн боловсруулсан кварц тэрэгний хяналтын камерын гарын авлага
38 Зөөврийн_хэмжих_хэрэгслийг_ашиглах_заавар.pdf Super User 2021-11-01 ШЛМ - ийн боловсруулсан материал
39 Технологийн_шуурхай_холбооны_DX_500_ЖТ_төхөөрөмжийн_танилцуулга.pdf Super User 2021-11-01 Технологийн_шуурхай_холбооны_DX_500_ЖТ_төхөөрөмжийн_танилцуулга
40 Технологийн_шуурхай_холбооны_DX_500,_OPS,_ТАН_УГ_төхөөрөмжүүдийг.pdf Super User 2021-11-01 Технологийн_шуурхай_холбооны_DX_500,_OPS,_ТАН_УГ_төхөөрөмжүүдийг
41 Довын_СПГБ_4,_СПГБ_4М_маягийн_цахилгаан_шилжүүлэгчүүд.PDF Super User 2021-11-01 Довын_СПГБ_4,_СПГБ_4М_маягийн_цахилгаан_шилжүүлэгчүүд
42 Сумын төвлөрүүлэгч.pdf Super User 2021-11-01 ШЛЦ - ийн боловсруулсан сумын төвлөрүүлэгч